We gaan voor winst!

Versterken van vaardigheden op de werkvloer


Iedereen komt wel eens in een situatie terecht waarin je niet goed begrijpt
wat de ander bedoelt. Zelfs als je goed kunt lezen en schrijven.


1,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen,
de computer en met overleggen. Daarvan zijn er 420.000 actief op de arbeids-
markt.
Het niet goed begrijpen wat de ander bedoelt, leidt vaak tot onbegrip, demo-
tivatie, gevaarlijke situaties, fouten, ruzie etc. op de werkvloer.

OOG.VOOR.LEZEN, ROC Ter AA en Groep5700 vinden het belangrijk om het beste
uit medewerkers te halen. Daar wordt niet alleen de medewerker beter van
maar óók uw bedrijf.

Wilt u meer weten, mail dan naar info@vaardighedenopdewerkvloer.nl.
Wij nemen graag contact met u op om samen te bekijken wat het u oplevert
om te werken aan de functionele vaardigheden van uw medewerkers.

Meten, opleiden en betere communicatie!


Oog voor lezen
ROC Ter AA
Groep5700
Versterken van vaardigheden op de werkvloer, postbus 48, 5737 ZG Aarle-Rixtel